Algemene voorwaarden

Trendwalk en de website www.trendwalk.be zijn eigendom van Hype NV, met als hoofdzetel Schonekeerstraat 183, 8930 Lauwe en ondernemingsnummer BE0870.512.444.

Intellectuele eigendom

De naam en logo zijn eigendom van Hype NV. Deze mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Hype NV verleent u het recht om de teksten, publicaties en eigen foto’s op deze website te downloaden op voorwaarde dat deze voor eigen en niet-commercieel gebruik bedoeld zijn. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten respecteert en onze referentie bij het gebruik plaatst.


Aansprakelijkheid

Ondanks dat de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld, kan Hype NV geen garantie geven over de correctheid en verhandelbaarheid van de informatie. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en alle vermelde prijzen zijn louter informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Koppelingen

In deze site zitten koppelingen naar andere websites met als doel u verder te informeren. Hype NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk.
Zolang dit geen schade kan berokkenen aan Hype NV of de site kan u koppelingen maken van andere sites naar deze site. Dit is de enige wijze om materiaal uit deze site over te nemen zonder schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie zonder vermelding is verboden, tenzij er voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is gegeven.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot Hype NV en de informatie die zij verstrekken valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In het geval van een geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Klantenkaart

Elke klant heeft de vrije keuze om een klantenkaart van Trendwalk te laten aanmaken. Er worden algemene gegevens gevraagd die helpen bij de verwerking van uw account. Het is steeds mogelijk om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Voordeel

Bij elke aankoop in Trendwalk wordt er een directe klantenkorting van 5% op alle goederen toegekend. Er hoeven dus geen punten gespaard te worden. De toegekende korting is niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen, noch op solden. Op de aankoop van cadeaubonnen is geen klantenkorting toegestaan.
Wanneer u tevens toestemming geeft om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zal u in de maand waarin u verjaart een cadeau ontvangen van 5 euro. Deze bon is geldig de volledige maand waarin u verjaart en is per uitzondering wel cumuleerbaar met de 5% klantenkorting van de klantenkaart. De bon kan éénmaal gebruikt worden en dient volledig opgebruikt te worden. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht in Trendwalk. De waarde van de bon kan vrij gekozen worden, er is geen verplichte minimum- of maximumwaarde. De cadeaubon blijft 1 jaar geldig vanaf de datum waarop deze is aangekocht. Het is mogelijk om de bon te verlengen op aaNVraag tot 5 jaar na aankoopdatum.
Cadeaubonnen dienen niet in 1 keer verbruikt te worden. Bij het afrekenen wordt er een waardebon opgemaakt met het resterende bedrag na aftrek van de aangekochte goederen.
De cadeaubon blijft gedurende het jaar altijd geldig, ook tijdens de solden en op artikels met een actie of korting.
Bij aankoop van een cadeaubon is er geen klantenkorting toegestaan, bij het verbruik van de bon krijgt u wel altijd 5% klantenkorting met de klantenkaart.

Return policy

Aangekochte kledingstukken en accessoires kunnen geretourneerd worden voor een periode van zeven kalenderdagen na aankoop. Het retourrecht is onderhevig aan volgende voorwaarden:
- de kledingstukken of accessoires mogen niet gedragen zijn en bevinden zich in de toestand waarin ze verkocht zijn;
- de fabrieksetiketten hangen onbeschadigd aan de goederen;
- er is een geldig kasticket voorhanden.
Er kan omgeruild worden voor andere kledingstukken of accessoires van dezelfde waarde of er wordt een waardebon uitgeschreven met eenzelfde waarde;
- bevuilde of beschadigde artikels of artikels waarvan de fabrieksetiketten zijn verwijderd kunnen nooit worden teruggenomen.

Solden

Goederen die aangekocht worden met een soldenkorting, zijnde een korting die groter is dan 10%, kunnen maximaal tot drie dagen na aankoop geruild worden. Bovenstaande voorwaarden gelden ook op deze artikels.

Periodes van solden/acties/promoties

Periodes waarin grotere kortingen worden gegeven dan de gebruikelijke klantenkorting van 5%, hebben altijd een duidelijke start- en einddatum, die daags voordien wordt aangekondigd via onze social media kanalen en/of nieuwsbrief. De start- en einddatum dienen ten allen tijd gerespecteerd te worden, en kunnen om geen enkele reden verlengd/gewijzigd worden.

Garantie

Bij het leveren van de goederen checken wij steeds de kwaliteit van de kledingstukken en accessoires. Het kan echter altijd gebeuren dat er een gebrek opduikt na aankoop van de goederen door de klant. Wanneer u een gebrek of fabricagefout opmerkt of bij twijfel kan u ons altijd contacteren. Bij het terugbrengen van de goederen bekijken wij de gepaste oplossing voor u.

Retouches

De retouchedienst die wij aanbieden wordt verwerkt door een externe dienst. De prijzen werden door dit bedrijf vastgelegd, Hype NV neemt hier geen marge op. De termijn voor het uitvoeren van de retouche bedraagt gebruikelijk één werkweek. Uitzonderingen zijn mogelijk en worden steeds met de klant besproken. Er wordt toegezien op de kwaliteit van de retouche en dat deze wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het creëren van een retouche:
- Kledingstukken worden altijd geprepareerd door onze eigen stylistes, zij hebben hiervoor de correcte opleiding en expertise. In overleg met de klant wordt besproken hoe het kledingstuk versteld mag worden;
- er wordt bij de aanduiding door onze stylistes een mondelinge goedkeuring gevraagd aan de klant. Er kledingstuk wordt overzichtelijk ingenomen zodat duidelijk is hoe het artikel er na de verstelling zal uitzien. Het akkoord van de klant is bindend en kan na het uitvoeren van de retouche niet herzien worden.

Bestellingen

Wanneer een kledingstuk bij ons niet meer beschikbaar is, kunnen we de voorraad van onze leverancier bekijken en eventueel het gevraagde kledingstuk bestellen. Bij levering van de bestelling wordt de klant steeds telefonisch verwittigd.
Veel leveranciers leveren gratis, maar sommigen vragen een vergoeding voor de verzending van de goederen. Deze vergoeding valt ten laste van de klant.
Bij specifieke bestellingen wordt een voorschot aangerekend van 25 euro. Dit voorschot leidt zeker niet tot een aankoopverplichting.
Wanneer de bestelling niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, kan dit voorschot gebruikt worden voor de aankoop van andere kledingstukken of accessoires. Het cash terugbetalen van een voorschot is enkel mogelijk wanneer het artikel niet meer voorradig is bij de leverancier. Bij annulering door de klant wordt een administratieve kost aangerekend van 15 euro.
Afhaling van een bestelling is mogelijk tot één maand na de levering van de goederen. Bij het overschrijden van deze termijn zonder bericht van de klant, zullen de goederen terug in de winkel worden aangeboden.

Reservaties

Het is mogelijk om telefonisch, via mail, Messenger of fysiek in de winkel artikels te reserveren. Deze goederen kunnen gedurende een tijd van maximaal 5 dagen voor u aan de kant gehouden worden. Bij het verstrijken van deze termijn worden de goederen terug te koop aangeboden in de winkel.
Het reserveren van kledingstukken is gratis, er dient ook geen voorschot betaalt te worden. Het reserveren is beperkt tot 5 kledingstukken.

Klantenkaart

Vraag naar onze klantenkaart aan de kassa. Hiermee krijgt u op iedere aankoop onmiddellijk 5% korting!

Lees meer